Den grønne smiley

“Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at virksomheden har orden på sit arbejdsmiljø.”

Arbejdstilsynet er tilfreds og ingen udeståender

Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

En virksomhed kan kun få en grøn smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø. Det vil sige, at den enten er blevet screenet (før den 1. januar 2012) eller har haft et risikobaseret tilsyn (efter den 1. januar 2012).

Virksomheden får en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har konstateret,

• At virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller
• At virksomheden ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet.

Sammen med den grønne smiley offentliggøres en dato, der viser

• Hvornår virksomheden er blevet screenet, har haft et risikobaseret tilsyn eller
• Hvornår virksomheden har afsluttet sit udestående med Arbejdstilsynet.
• Den grønne smiley har en udløbsdato. Det vil sige, at den bliver slukket efter fem år.

Malermester Steffen Ahrendt Aps er blevet screenet, hvor virksomhedens arbejdsmiljø er blevet vurderet til at være i orden og har derfor en grøn smiley.

Malermester Steffen Ahrendt - Klostervænget 7 - 4100 Ringsted - Tlf.: 40 53 80 22 - CVR: 32 27 05 22