Malermesterens vejledning

For at give dig et bedre indblik i, hvordan vores professionelle arbejdstilgang til opsætning, behandling og maling af forskellige elementer i hjemmet, har vi oprettet en beskrivelse af vores standard tilgang. Arbejdstilgangen kan variere efter forholdene.

Opsætning af tapet og savsmuldstapet

Behandling af nye ubehandlede loft/vægge og tidligere behandlede vægge af f.eks. beton puds eller gips
1. Afrensning af gammelt tapet, pletspartling med gipsspartel (kun ved tidligere behandlede vægge)
2. Fuldspartel med sandspartel. Efter tørring slibes der med loft/vægsliber med sandpapir korn 120.
3. Én gang grunding med microdispenser.
4. Opsætning af valgt tapet eller savsmuldstapet.
5. To gange maling med den valgte vægmaling i ønsket kulør.

Opsætning af glasvæv og filt

Behandling af nye ubehandlede loft/vægge og tidligere behandlede vægge af f.eks. beton puds eller gips
1. Afrensning af vægge for gammelt tapet og loft vaskes for f.eks. limfarve, herefter pletspartling med gipsspartel (tidligere behandlede loft og væg)
2. Pletspartling med gipsspartel af huller, revner og samlinger og gips strimles i samlinger med selvklæbende strimmel. Herefter fuldspartles med sandspartel. Efter tørring slibes der med loft/vægsliber med sandpapir korn 120.
3. Grunding med microdispenser.
4. Opsætning af glasvæv eller filt, samt grunding med vævfylder.
5. Vægmaling males af to omgange i ønsket kulør.

Maling a loft og vægge

1. Hvis loftet er behandlet med limfarve, skal dette vaskes ned med rent vand, herefter pletspartling af huller og revner med gipsspartel. Vægge afrenses for gammelt tapet, herefter pletspartling af huller og revner med gispsspartel.

2. Ved beton/puds: pletspartling af huller og revner med gipsspartel
    Ved Gips: Pletspartling med gipsspartel af sømhuller og samlinger (der skal stimles med papirstrimmel)

3. Fuldspartling med sandspartel.
4. Slibning af loft/væg med sandpapir korn 120
5. Grundes med microdispenser og tapet eller væv opsættes.
6. 2 gange maling med valgte væg/loft maling

Malerbehandling af indvendigt træværk

Nyt og ubehandlet træværk
1. Afvaskning med grundrens efter vask med rent vand. Afrensning af løse skaller samt grundig slibning med sandpapir korn 150, brug evt. slibeklods, husk afstøvning (kun ved behandlet træværk).
2. Knaster schellakers mod gennemslag.
3. Én gang grunding med hæftegrunder.
4. Plet- eller fuldspartling med acrylspartelmasse, slibning med sandpapir korn 150 og afstøvning.
5. 1 gang mellemstrygning med hæftegrunder, slibning med sandpapir korn 150 samt afstøvning.
6. 1 til 2 gang lakering med lakfarve i den valgte glans.

Malerbehandling af udvendigt træværk

Nyt træ
1. Grundes med imprægneringolie
2. To gange maling med træbeskyttelse

Behandlet træ
1. Afrensning af alger, mug og skimmel med algefjerner, 2 døgn før man begynder at male.
2. Afrensning af løs maling, grunding med imprægneringsolie på bart træ.
3. 2 gange maling med træbeskyttelse

Malerbehandling af udvendige vinduer

Nye vinduer
1. Knaster schellakeres mod gennemslag.
2. Grunding med hæftegrunder.
3. Slibning med sandpapir korn 100 samt afstøvning

Gamle vinduer
1. Afrensning af løs maling, afvaskning med grundrens efterfølgende afvask med rent vand.
2. Grunde på bart træ med imprægneringsolie.
3. Pletspartles med acrylspartelmasse.
4. Færdigmaling med vinduesmaling i den valgte farve.

Malerbehandling af facade

Ny pudsede facade
1. grundes med microdispenser
2. To gange maling med silikat maling.

Malede facader
1. Afrenses for løse skaller og alger. Fortag pudsereparationer.
2. Pudsreparationer grundes med microdispenser.
3. 2 gange maling med facademaling.

Læs mere om de produkter vi anbefaler.

 

Malermester Steffen Ahrendt - Klostervænget 7 - 4100 Ringsted - Tlf.: 40 53 80 22 - CVR: 32 27 05 22